ROMA

53
2016-2017
VIATGE D’ESTUDI – ROMA
>GUIA DEL VIATGE:
>LLIBRET 01: APRENENT DE ROMA – CIUTAT ARQUITECTURA CINEMA
>LLIBRET 02: APRENENT DE ROMA – MIRADES COMPARADES
>LLIBRET 03: APRENENT DE ROMA – WALKSCAPES: ITINERARIS URBANS
>LLIBRET 04: APRENENT DE ROMA – CARRERS I ESPAIS URBANS
>ITINERARI INTERACTIU
Professora
Fontana, Maria Pia
Assistencia a la docència
Cabarrocas Salvador, Mar
Estudiants
Arnau Gorchs Novellas
Albert Font Sabadí
Albert Frigola Mató
Carles Juanola Serra
Cristina Montero Baleri
Eric Benjamin Aznar Sans
Luis Felipe López Castrejón
Haryam Angelica Sapien Canal
Jordina Freixes Hernandez
Judit Ferreiro Lara
Luis Omar Cruz de Jesús
Maria Pilar Ortiz Frigola
Míriam Fernández Rodríguez
Victor Xaubet Areales
Victoria Zuffinetti
Agraïments
Ángel Quintana(UdG)
Miguel Mayorga (UPC)
Mireia Reixach i Mariona Planiol (Alumnes UdG)